6/6/16

LA NAVEGACIÓ TRADICIONAL

Fotografies: Pere de Prada
Durada: 2 hores
Tipologia: Taller a bord d'un llagut balear
Nivell educatiu: Educació Secundària
Capacitat: 25
Preu: 150 €
Informació: reserves@mmb.cat
Reserves: 93 342 99 29

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Com ens orientem a bord d'un vaixell? Com sabem on som sobre una carta nàutica? Quin rumb seguim durant la navegació i com el canviem? Com fer nusos mariners i per a què serveixen? A quina velocitat va el vaixell i quina és la fondària del Port?

Per poder navegar és fonamental saber orientar-se i posicionar-se sobre una carta nàutica per saber on estem. Amb La navegació tradicional l'alumnat interpreta la carta nàutica i els elements més característics de la mateixa. Aprendrem a mesurar la velocitat amb l'ajuda de la corredora i la fondària del Port amb l'escandall. També aprendrem a fer nusos mariners i descobrir-ne el seu ús.OBJECTIUS
 • Localitzar unes coordenades sobre la carta nàutica.
 • Calcular la velocitat del vaixell utilitzant una corredora de barqueta i expressar-la en les unitats pròpies de la navegació marítima i la seva equivalència en unitats del sistema internacional.
 • Calcular la fondària del Port.
 • Aprendre a fer nusos mariners i esbrinar-ne el seu ús.
 • Viure l'experiència de navegar a bord d'una embarcació tradicional.

CONTINGUTS
 • Principals elements d'una carta nàutica, ús i marcació de les coordenades geogràfiques.
 • Càlcul de la velocitat del vaixell amb la corredora. Canvis d'unitat km/h a nusos.
 • Mesura de la fondària en metres i la seva equivalència en braces.
 • Principals característiques d'un nus. I quin és el seu ús.
 • Seguiment del rumb marcat. Canvi de rumb segons les indicacions marcades.

COMPETÈNCIES
 • Analitzar els procediments de l'anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l'anàlisi de diverses fonts, per interpretar l'espai i prendre decisions.
 • Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.
 • Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.
 • Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.

RESUM DE L'ACTIVITAT
En iniciar l'activitat es planteja a l'alumnat què ha de saber una persona per sortir a navegar amb la costa a la vista. Seguidament es donen les pinzellades del funcionament de l'activitat i les normes bàsiques de seguretat. Un cop repartides les armilles el grup es trasllada al vaixell i s'inicia la navegació.

Durant la navegació pel port el grup es divideix en dos. El grup de proa interpreta la carta nàutica. Situa diferents coordenades sobre la mateixa i aprèn a fer nusos mariners i en dedueix el seu ús.


El grup situat a la popa, mesura la velocitat del vaixell amb l'ús de la corredora. En funció del temps es podran fer diferents càlculs. Cada alumne porta el timó del vaixell seguint el rumb marcat pel patró i observa els efectes que té en el rumb el moviment de la canya del timó.


Al mig de l'activitat es realitza canvi de grup perquè tots els alumnes puguin realitzar totes les activitats.


OBSERVACIONS

Amb l'activitat teniu la possibilitat de fer una visita lliure a les exposicions de l'MMB.
Podeu demanar informació i assessorament a l'equip educatiu del museu per preparar la visita o treballar-la amb més profunditat al centre educatiu.

MATERIALS

Dossier docents


Descarrega el dossier


FITXA DE TREBALL


Descarrega la fitxa de treball


RESPOSTES FITXA DE TREBALL


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada