6/9/17

28/6/17

REDESCOBRINT LES DRASSANES (BATX. i CICLES FORMATIUS)

Durada: 1 h
Tipologia: Visita a les Drassanes Reials de Barcelona
Nivell educatiu: Batxillerat i Cicles Formatius
Capacitat: 30
Preu: 50 € 
Informació: reserves@mmb.cat
Reserves: 93 342 99 29

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
El conjunt arquitectònic de les Drassanes Reials de Barcelona està format per 4 edificis d'estil gòtic civil, que es van construir en diferents èpoques, i que des del segle XIII fins al segle XVIII, es va dedicar a la construcció de vaixells, sobretot galeres, el vaixell més utilitzat a la Mediterrània durant segles.

La construcció de les Drassanes Reials de Barcelona va suposar una empenta per al país i la ciutat, que es van desenvolupar de manera espectacular gràcies a l'augment del comerç i al de les activitats econòmiques associades. Aquest recorregut per l'edifici permet conèixer-lo a fons i descobrir alguns dels seus secrets és amagats.

OBJECTIUS
 • Mostrar la importància que va tenir la construcció de les Drassanes Reials per al creixement de la ciutat, des d'època medieval fins l'època contemporània.
 • Conèixer un edifici d'ús civil d'època medieval i moderna, i les característiques principals de l'estil arquitectònic amb el qual es va construir.
 • Conèixer les galeres, els vaixells que es van construir durant segles a les Drassanes Reials de Barcelona.
CONTINGUTS
 • Les causes que van motivar la construcció de les Drassanes Reials de Barcelona, i les seves conseqüències.
 • Els usos que ha tingut al llarg dels segles l'edifici de les Drassanes Reials.
 • La construcció naval, un dels sectors econòmics més importants de la ciutat en època medieval i moderna.
MATÈRIES COMUNES
 • Història.
 • Matèries de modalitat d'humanitats i ciències socials: història de l'art.

RESUM DE L'ACTIVITAT
L'activitat consta de dues parts:
En una primera part, es fa la presentació i recorregut per l'edifici de les Drassanes Reials, per contemplar la seva grandària, la seva estructura arquitectònica (entenent el per què de la seva distribució) i els usos que ha tingut al llarg del temps.

En la segona part, es treballa sobre el tipus de vaixell que s'hi construïa, la galera, com exemple d'especialització del treball.

OBSERVACIONS
Amb l'activitat teniu la possibilitat de fer una visita lliure a les exposicions de l'MMB.
Podeu demanar informació i assessorament a l'equip educatiu del museu per preparar la visita o treballar-la amb més profunditat al centre educatiu.

MATERIALS
Dossier docents


REDESCOBRINT LES DRASSANES (ED. SECUNDÀRIA)

Durada: 1 h
Tipologia: Visita a les Drassanes Reials de Barcelona
Nivell educatiu: Educació Secundària
Capacitat: 30
Preu: 50 € 
Informació: reserves@mmb.cat
Reserves: 93 342 99 29

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
El conjunt arquitectònic de les Drassanes Reials de Barcelona està format per 4 edificis d'estil gòtic civil, que es van construir en diferents èpoques, i que des del segle XIII fins al segle XVIII, es va dedicar a la construcció de vaixells, sobretot galeres, el vaixell més utilitzat a la Mediterrània durant segles.

La construcció de les Drassanes Reials de Barcelona va suposar una empenta per al país i la ciutat, que es van desenvolupar de manera espectacular gràcies a l'augment del comerç i al de les activitats econòmiques associades.

OBJECTIUS
 • Mostrar la importància que va tenir la construcció de les Drassanes Reials per al creixement de la ciutat, des d'època medieval fins l'època contemporània.
 • Conèixer un edifici d'ús civil d'època medieval i moderna, i les característiques principals de l'estil arquitectònic amb el qual es va construir.
 • Conèixer les galeres, els vaixells que es van construir durant segles a les Drassanes Reials de Barcelona.

CONTINGUTS
 • Les causes que van motivar la construcció de les Drassanes Reials de Barcelona, i les seves conseqüències.
 • Els usos que ha tingut al llarg dels segles l'edifici de les Drassanes Reials.
 • La construcció naval, un dels sectors econòmics més importants de la ciutat en època medieval i moderna.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 • Àmbit lingüístic. Emprar estratègies d'interacció oral d'acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.
 • Àmbit social. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se n'apropiïn.

RESUM DE L'ACTIVITAT
L'activitat consta de dues parts:
En una primera part, es fa la presentació i recorregut per l'edifici de les Drassanes Reials, per contemplar la seva grandària, la seva estructura arquitectònica (entenent el per què de la seva distribució) i els usos que ha tingut al llarg del temps.

En la segona part, es treballa sobre el tipus de vaixell que s'hi construïa, la galera, com exemple d'especialització del treball.

OBSERVACIONS
Amb l'activitat teniu la possibilitat de fer una visita lliure a les exposicions de l'MMB.
Podeu demanar informació i assessorament a l'equip educatiu del museu per preparar la visita o treballar-la amb més profunditat al centre educatiu.

MATERIALS
Dossier docents


NAVEGACIÓ, TEMPS I CANVI CLIMÀTIC (BATX. i CICLES FORMATIUS)


Durada: 1 h
Tipologia: Visita al planetari
Nivell educatiu: Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà i superior
Capacitat: 30
Preu: 80 € 
Informació: reserves@mmb.cat
Reserves: 93 342 99 29

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Els efectes que el canvi climàtic estan tenint sobre el planeta són cada vegada més evidents, i el mar no en queda exclòs, no només a les zones costaneres, on l'activitat humana és més evident.

La millor manera de revertir aquesta situació és conèixer el mitjà on està passant; per això, aquesta activitat, que es fa a dins del planetari digital del museu, permetrà conèixer aspectes bàsics de la navegació, descobrir el temps atmosfèric i les seves característiques, i també quins són els perills i riscos més evidents i immediats que ha de patir el nostre litoral, i de quina manera ens hi podem enfrontar.

OBJECTIUS
 • Conèixer aspectes bàsics de la navegació al llarg de la història.
 • Aprendre els corrents marins i atmosfèrics més importants a l'Atlàntic.
 • Generar un aprenentatge integral en relacionar els conceptes de navegació, temps atmosfèric i canvi climàtic.
 • Crear un espai per a l'aprenentatge vivencial.
 • Compartir una experiència immersiva amb els companys/es de classe.

CONTINGUTS
 • Navegació. Història de la navegació, principals eines que la natura ens dóna per orientar-nos.
 • Temps atmosfèric. Principals corrents marins i atmosfèrics a l'Atlàntic.
 • Canvi climàtic. Què és? Com s'ha incrementat? Principals canvis que està generant el canvi climàtic en el temps atmosfèric i com pot acabar finalment afectant la navegació.

MATÈRIES COMUNES I DE MODALITAT
 • Ciències per al món contemporani.

RESUM DE L'ACTIVITAT
Aquesta activitat es fa al planetari digital del museu, a les parets del qual es projecten imatges que permeten crear una atmosfera immersiva per transmetre els coneixements relacionats amb la navegació i el mar. 

En primer lloc es fa una introducció a aspectes bàsics de la navegació (orientació, parts d'un vaixell...), i també de l'àmbit per on transiten els vaixells: els mars i el temps atmosfèric que, molt sovint, és el responsable que els vaixells trobin la seva força motriu (els vents) o que de vegades sigui més fàcil o més difícil arribar a la destinació (la meteorologia).

OBSERVACIONS
Amb l'activitat teniu la possibilitat de fer una visita lliure a les exposicions de l'MMB.
Podeu demanar informació i assessorament a l'equip educatiu del museu per prearar la visita o treballar-la amb més profunditat al centre educatiu.

NAVEGACIÓ, TEMPS I CANVI CLIMÀTIC (ED. SECUNDÀRIA)


Durada: 1 h
Tipologia: Visita al planetari
Nivell educatiu: Educació Secundària
Capacitat: 30
Preu: 80 € 
Informació: reserves@mmb.cat
Reserves: 93 342 99 29

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Els efectes que el canvi climàtic estan tenint sobre el planeta són cada vegada més evidents, i el mar no en queda exclòs, no només a les zones costaneres, on l'activitat humana és més evident.

La millor manera de revertir aquesta situació és conèixer el mitjà on està passant; per això, aquesta activitat, que es fa a dins del planetari digital del museu, permetrà conèixer aspectes bàsics de la navegació, descobrir el temps atmosfèric i les seves característiques, i també quins són els perills i riscos més evidents i immediats que ha de patir el nostre litoral, i de quina manera ens hi podem enfrontar.

OBJECTIUS
 • Conèixer aspectes bàsics de la navegació al llarg de la història.
 • Aprendre els corrents marins i atmosfèrics més importants a l'Atlàntic.
 • Generar un aprenentatge integral en relacionar els conceptes de navegació, temps atmosfèric i canvi climàtic.
 • Crear un espai per a l'aprenentatge vivencial.
 • Compartir una experiència immersiva amb els companys/es de classe.

CONTINGUTS
 • Navegació. Història de la navegació, principals eines que la natura ens dóna per orientar-nos.
 • Temps atmosfèric. Principals corrents marins i atmosfèrics a l'Atlàntic.
 • Canvi climàtic. Què és? Com s'ha incrementat? Principals canvis que està generant el canvi climàtic en el temps atmosfèric i com pot acabar finalment afectant la navegació.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 • Àmbit cientificotecnològic. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
 • Àmbit social. Explicar les interrelacions entre els elements de l'espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

RESUM DE L'ACTIVITAT
Aquesta activitat es fa al planetari digital del museu, a les parets del qual es projecten imatges que permeten crear una atmosfera immersiva per transmetre els coneixements relacionats amb la navegació i el mar. 

En primer lloc es fa una introducció a aspectes bàsics de la navegació (orientació, parts d'un vaixell...), i també de l'àmbit per on transiten els vaixells: els mars i el temps atmosfèric que, molt sovint, és el responsable que els vaixells trobin la seva força motriu (els vents) o que de vegades sigui més fàcil o més difícil arribar a la destinació (la meteorologia).


OBSERVACIONS
Amb l'activitat teniu la possibilitat de fer una visita lliure a les exposicions de l'MMB.
Podeu demanar informació i assessorament a l'equip educatiu del museu per prearar la visita o treballar-la amb més profunditat al centre educatiu.

LA SELECCIÓ NATURAL (ED. SECUNDÀRIA)

Durada de l’activitat: 1 h
Tipologia: Visita al planetari
Nivell educatiu: Educació Secundària
Capacitat: 30
Preu: 80 € 
Informació: reserves@mmb.cat
Reserves: 93 342 99 29

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
El viatge al voltant del món que va fer Charles Darwin a bord del Beagle va ser el germen perquè uns anys més tard, el científic pogués redactar la seva teoria de la selecció natural i revolucionés el món científic. Com va ser aquest viatge? Què va fer que en Darwin arribés a les conclusions que va arribar?

Aquesta activitat es fa a dins del planetari del museu, a les parets del qual es fa un projecció immersiva.

OBJECTIUS
 • Presentar la figura de Charles Darwin com un dels científics més importants en la història de la humanitat.
 • Demostrar la importància que van tenir les teories de Darwin per a la història de la ciència.
 • Mostrar la importància que durant molt de temps van tenir els vaixells com a principal mitjà de transport.

CONTINGUTS
 • El vaixell HMS Beagle. Característiques d'un vaixell científic del segle XIX.
 • Les teories evolutives de Darwin i el seu efecte en la ciència del segle XIX.
 • Els referents naturals que van permetre en Darwin elaborar les seves teories científiques.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 • Interactuar oralment d'acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies convencionals.
 • Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
 • Qüestionar-se i usar l'argumentació per superar els prejudicis i consolidar el pensament propi.

RESUM DE L'ACTIVITAT
A l'interior del planetari digital del museu, es projecten imatges i vídeos que permeten il·lustrar el procés científic que va fer Darwin, en primer lloc, a bord del vaixell Beagle, amb el qual va navegar al voltant del món durant gairebé cinc anys, i més tard quan, en tornar a Anglaterra, va començar a desenvolupar les seves teories que, anys després, es van cristalitzar en la redacció de la seva teoria de l'evolució per la selecció natural.

OBSERVACIONS
Amb l'activitat teniu la possibilitat de fer una visita lliure a les exposicions de l'MMB.
Podeu demanar informació i assessorament a l'equip educatiu del museu per preparar la visita o treballar-la amb més profunditat al centre educatiu.

LA NIT DEL TITANIC (BATXILLERAT)Durada: 1 h
Tipologia: Visita al planetari
Nivell educatiu: Batxillerat
Capacitat: 30

Preu: 80 €
Informació: reserves@mmb.cat
Reserves: 93 342 99 29

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

L'última nit del Titanic el cel era molt clar, la mar especialment plana, el fred intens. Ningú no preveia la tragèdia que estava a punt de passar, cúmul d'un seguit de fatalitats i de decisions que sovint han estat titllades de poc afortunades.

Aquesta activitat combina una projecció animada full dome - a 360 graus -, amb explicacions sobre la importància que van tenir diferents factors en l'accident del transatlàntic més famós de tots els temps, com són la ruta escollida, els corrents marins, l'estat de la mar, la climatologia o la influència de la lluna. Les explicacions s'acompanyen de diferents recursos, com són cartes nàutiques, globus terrestres i el cel del planetari.


OBJECTIUS

 • Entendre les raons principals que van causar l'enfonsament del Titanic.
 • Comprendre la importància de l'enfonsament del Titanic en la legislació nàutica actual.
 • Crear un espai per a l'aprenentatge vivencial.
 • Compartir una experiència immersiva amb els companys/es de classe.

CONTINGUTS

 • El Titanic: Característiques principals de la nau.
 • Importància del Titanic en el canvi de la legislació nàutica del moment.
 • Mites i veritats sobre el Titanic.
 • La nit en la qual es va enfonsar el Titanic. Com va ser i com va influir en l'enfonsament.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 • Modalitat d'humanitats i ciències. Història del món contemporani.
 • Modalitat de ciències i tecnologia. Ciències de la Terra i del medi ambient.

RESUM DE L'ACTIVITAT
El planetari és un espai esfèric, a dins del qual cada assistent està a la mateixa distància del punt d'interès. En aquest àmbit es projecta sobre les seves parets des del punt central, en aquest cas, explicacions sobre els diferents factors que es van conjugar per provocar el que és, segurament, el naufragi més conegut de la història de la navegació.

Mitjançant una projecció envolvent a 360º, descobrirem com el desastre del Titanic va ser conseqüència directa d'una sèrie de fatals coincidències. La ruta escollida era la més ràpida però, també la més segura? Com van afectar els corrents marins al xoc amb l'iceberg? Com eren l'estat de la mar i la climatologia en aquella fatídica data? És possible que la lluna tingués alguna responsabilitat en l'accident?


OBSERVACIONS

Amb l'activitat teniu la possibilitat de fer una visita lliure a les exposicions de l'MMB.
Podeu demanar informació i assessorament a l'equip educatiu del museu per preparar la visita o treballar-la amb més profunditat al centre educatiu.