28/6/17

NAVEGACIÓ, TEMPS I CANVI CLIMÀTIC (ED. SECUNDÀRIA)


Durada: 1 h
Tipologia: Visita al planetari
Nivell educatiu: Educació Secundària
Capacitat: 30
Preu: 80 € 
Informació: reserves@mmb.cat
Reserves: 93 342 99 29

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Els efectes que el canvi climàtic estan tenint sobre el planeta són cada vegada més evidents, i el mar no en queda exclòs, no només a les zones costaneres, on l'activitat humana és més evident.

La millor manera de revertir aquesta situació és conèixer el mitjà on està passant; per això, aquesta activitat, que es fa a dins del planetari digital del museu, permetrà conèixer aspectes bàsics de la navegació, descobrir el temps atmosfèric i les seves característiques, i també quins són els perills i riscos més evidents i immediats que ha de patir el nostre litoral, i de quina manera ens hi podem enfrontar.

OBJECTIUS
  • Conèixer aspectes bàsics de la navegació al llarg de la història.
  • Aprendre els corrents marins i atmosfèrics més importants a l'Atlàntic.
  • Generar un aprenentatge integral en relacionar els conceptes de navegació, temps atmosfèric i canvi climàtic.
  • Crear un espai per a l'aprenentatge vivencial.
  • Compartir una experiència immersiva amb els companys/es de classe.

CONTINGUTS
  • Navegació. Història de la navegació, principals eines que la natura ens dóna per orientar-nos.
  • Temps atmosfèric. Principals corrents marins i atmosfèrics a l'Atlàntic.
  • Canvi climàtic. Què és? Com s'ha incrementat? Principals canvis que està generant el canvi climàtic en el temps atmosfèric i com pot acabar finalment afectant la navegació.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
  • Àmbit cientificotecnològic. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
  • Àmbit social. Explicar les interrelacions entre els elements de l'espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

RESUM DE L'ACTIVITAT
Aquesta activitat es fa al planetari digital del museu, a les parets del qual es projecten imatges que permeten crear una atmosfera immersiva per transmetre els coneixements relacionats amb la navegació i el mar. 

En primer lloc es fa una introducció a aspectes bàsics de la navegació (orientació, parts d'un vaixell...), i també de l'àmbit per on transiten els vaixells: els mars i el temps atmosfèric que, molt sovint, és el responsable que els vaixells trobin la seva força motriu (els vents) o que de vegades sigui més fàcil o més difícil arribar a la destinació (la meteorologia).


OBSERVACIONS
Amb l'activitat teniu la possibilitat de fer una visita lliure a les exposicions de l'MMB.
Podeu demanar informació i assessorament a l'equip educatiu del museu per prearar la visita o treballar-la amb més profunditat al centre educatiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada