6/6/16

LA PESCA (ED. PRIMÀRIA)

Durada: 2 hores
Tipologia: Taller més itinerari pel Moll de Pescadors
Nivell educatiu: Educació Primària
Capacitat: 30
Preu: 80 € 
Informació: reserves@mmb.cat
Reserves: 93 342 99 29

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Com arriba el peix al nostre plat? Quina diferència hi ha entre peix blanc i peix blau? Quines són les principals tècniques de pesca de la nostra costa? Com funcionau la llotja de peix? Per què convé no consumir peix petit?

L'activitat pesquera a Barcelona és desconeguda per a la major part de gent que viu a la ciutat. La pesca permet conèixer com es desenvolupa actualment aquesta activitat ancestral, al mateix temps que permet introduir l'aqüicultura i la problemàtica del consum del peix petit.

OBJECTIUS
 • Conèixer i identificar les espècies d'interès pesquer i la relació de llurs costums amb les tècniques de pesca.
 • Reconèixer les principals tècniques de pesca i saber quin tipus de peix es pesca amb cadascuna d'elles.
 • Prendre consciència de la problemàtica del consum de peix petit.
 • Conèixer el circuit de comercialització del peix.

CONTINGUTS
 • Característiques del peix blanc i blau: espècies d'interès pesquer més representatives.
 • La pesca d'arrossegament i d'encerclament.
 • Identificació de peixos d'interès pesquer i determinació del compliment de la talla mínima.
 • Funcionament de la llotja i circuit de comercialització del peix.

COMPETÈNCIES
 • Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
 • Valoració de problemes socials rellevants interprentant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.
 • Adoptar hàbits sobre alimentació amb coneixement científic per aconseguir el benestar físic.
 • Adoptar hàbits sobre l'adquisició de béns, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.
 • Interactuar oralment d'acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals. 

RESUM DE L'ACTIVITAT
Es proposa a l'alumnat que faci una recerca sobre el món de la pesca. Els alumnes treballaran en petit grups per investigar com el peix arriba al nostre plat.

L'activitat es divideix en dues parts.

Durant la primera part, a l'aula, proposem a l'alumnat que esbrinin quins peixos són els que es pesquen i com es pesquen. Per saber-ho necessitem l'ajuda dels experts, biòlegs i pescadors. Per això, dividim el grup classe en 4 subgrups. A cada grup se li assignarà una missió: investigar com és el peix blanc, on viu i de les espècies assignades quines corresponen a aquest grup. Un altre grup farà el mateix amb el blau. I els altres dos grups investigaran les tècniques de pesca, un l'arrossegament i l'altre l'encerclament. Seguidament cada grup presentarà a la resta els resultats de la seva recerca.

Finalment es realitza un taller de mides mínimes en el que els alumnes pesquen uns peixos, identifiquen les diferents espècies d'interès pesquer i en determinen la seva comercialització en funció del compliment de la mida mínima legal de captura.

La segona part de l'activitat consisteix en una visita a peu pel Moll de Pescadors amb entrada a la Llotja i la realització d'un simulacre de funcionament de la subhasta del peix.

OBSERVACIONS
Amb l'activitat teniu la possibilitat de fer una visita lliure a les exposicions de l'MMB.
Podeu demanar informació i assessorament a l'equip educatiu del museu per preparar la visita o treballar-la amb més profunditat al centre educatiu.

MATERIALS
Dossier docents


Descarrega el dossier

FITXA DE TREBALL 1


Descarrega la Fitxa 1

FITXA DE TREBALL 2


Descarrega la Fitxa 2

RESPOSTES FITXA 1Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada