10/5/17

LA PESCA (ED. SECUNDÀRIA)

Durada: 2 hores
Tipologia: Taller més itinerari pel Moll de Pescadors
Nivell educatiu: ESO
Capacitat: 30
Preu: 138 € 
Informació: reserves@mmb.cat
Reserves: 93 342 99 29

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Com arriba el peix al nostre plat? Quina diferència hi ha entre peix blanc i peix blau? Quines són les principals tècniques de pesca de la nostra costa? Com funciona la llotja de peix? Per què convé no consumir peix petit?

L'activitat pesquera a Barcelona és desconeguda per a la major part de gent que viu a la ciutat. La pesca permet conèixer com es desenvolupa actualment aquesta activitat ancestral, al mateix temps que permet introduir l'aqüicultura i la problemàtica del consum del peix petit.

OBJECTIUS
 • Relacionar les diferents tècniques de pesca amb els peixos que pesquen segons les seves característiques morfològiques i el seu hàbitat.
 • Prendre consciència de la problemàtica del consum de peix petit.
 • Conèixer el circuit de comercialització del peix.

CONTINGUTS
 • Característiques del peix blanc i blau: espècies d'interès pesquer més representatives.
 • La pesca d'arrossegament i d'encerclament.
 • Impactes de l'activitat pesquera sobre el medi marí.
 • Funcionament de la llotja i circuit de comercialització del peix.

COMPETÈNCIES
 • Analitzar i interpretar la interacció que es produeix entre l'entorn i l'activitat humana.
 • Interpretar, descriure, explicar i argumentar informacions de manera oral emprant el vocabulari adequat.
 • Utilitzar el coneixement científic per reflexionar sobre actuacions ambientalment sostenibles.
 • Treballar de forma cooperativa durant l'activitat.

RESUM DE L'ACTIVITAT
Es planteja a l'alumnat que faci una recerca per saber on viuen diferents espècies d'interès pesquer, com es pesquen aquests peixos i quins impactes té l'activitat pesquera sobre el fons marí. L'alumnat, distribuït en grups, treballa per recopilar la informació que li ha estat demanada, i que després haurà de presentar a la resta de companys.

L'activitat es divideix en dues parts.


Durant la primera part a l'aula els alumnes treballen en grups de 5-7 alumnes. Primerament hauran d'investigar on viuen diferents espècies de peixos que són d'interès pesquer. De forma conjunta extraurem les conclusions de quines són les característiques del peix blanc i peix blau.


Seguidament es proposa a cada grup que investigui quina tècnica de pesca és la més adequada per capturar les diferents espècies d'interès pesquer, com són els vaixells de pesca i quins són els impactes de la pesca sobre el medi marí. Un cop recopilada tota la informació es fa una posada en comú amb tot el grup classe.


La segona part de l'activitat consisteix en una visita a peu pel Moll de Pescadors amb entrada a la Llotja i la realització d'un simulacre de funcionament de la subhasta del peix.

OBSERVACIONS
Amb l'activitat teniu la possibilitat de fer una visita lliure a les exposicions de l'MMB.
Podeu demanar informació i assessorament a l'equip educatiu del museu per preparar la visita o treballar-la amb més profunditat al centre educatiu.

MATERIALS
Dossier docents


Descarrega el dossier

FITXA DE TREBALL 1


Descarrega la Fitxa 1

FITXA DE TREBALL 2


Descarrega la Fitxa 2

RESPOSTES FITXA 1Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada