6/6/16

INVESTIGUEM EL MAR

Fotografies: Pere de Prada
Durada: 3 hores
Tipologia: Presentació i taller
Nivell educatiu: ESO 
Capacitat:  25
Preu: 120 €
Informació: reserves@mmb.cat
Reserves: 93 342 99 29

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Què és la transparència de l'aigua i per què la mesurem? De quin color és l'aigua del port? Quina és la temperatura de la columna d'aigua del port? Hi ha diferències amb mar obert? Com és el sediment del Port de Barcelona i la seva granulometria? Quina és la direcció del vent? Influeix en la presència de sòlids flotants i olis en el lloc d'anàlisi?

Aquestes i moltes altres preguntes les intentarem respondre amb Investiguem el mar. L'alumnat analitza diferents paràmetres de les aigües del Port Vell de Barcelona i les compara amb dades mitjanes de mar obert, per fer una diagnosi de com són les aigües del Port de Barcelona i intentar deduir quins són els focus de contaminació que hi pugui haver al Port.
Fotografies: Pere de Prada

OBJECTIUS

 • Conèixer les principals característiques físiques i químiques de l'aigua de mar; com podem mesurar els diferents paràmetres i per què ho mesurem.
 • Interpretar els resultats obtinguts en les diferents anàlisis.
 • Seguir el protocol de mesura dels diferents paràmetres.
 • Tenir cura del material i aparells utilitzats en les diferents mesures.
 • Identificar els principals contaminants, el seu origen i els seus efectes en el medi marí.

CONTINGUTS
 • Les principals característiques físiques i químiques de l'aigua de mar.
 • Mesura de diferents paràmetres i interpretació dels resultats.
 • Impactes de l'activitat humana sobre el medi marí.
 • Ús de material de laboratori. Protocols, normes de seguretat i higiene.

COMPETÈNCIES
 • Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
 • Utilitzar material de laboratori amb el coneixement bàsic del seu funcionament.
 • Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.

RESUM DE L'ACTIVITAT
En iniciar l'activitat es planteja a l'alumnat la realització d'un estudi de les aigües del Port Vell de Barcelona. Es divideix el grup classe en quatre grups, cadasqun dels quals haurà de mesurar una sèrie de paràmetres.

Primer de tot es presenten els paràmetres a mesurar: fondària del port, transparència i color de l'aigua, direcció del vent, intensitat del vent, olor de l'aigua, observació de la presència d'olis i sòlids flotants i la densitat. També s'observarà el sediment del fons, es mesurarà la temperatura, s'observarà la conductivitat de l'aigua i es pescarà plàncton. Es presenta a l'alumnat com mesurar aquests paràmetres i per què es mesuren.

En la segona part de l'activitat, el grup classe es trasllada al moll on cadascun dels grups mesurarà els diferents paràmetres seguint el protocol establert.

Finalment, el grup es trasllada a l'aula per fer la posada en comú dels resultats obtinguts i interpretar-los.

OBSERVACIONS
Amb l'activitat teniu la possibilitat de fer una visita lliure a les exposicions de l'MMB. 
Podeu demanar informació i assessorament a l'equip educatiu del museu per preparar la visita o treballar-la amb més profunditat al centre educatiu.

MATERIALS
Dossier docents


Descarrega el dossier


FITXA DE TREBALL


Descarrega la fitxa de treball


RESPOSTES FITXA DE TREBALL


1 comentari: