23/6/15

HISTÒRIES DEL MAR (ED. PRIMÀRIA)

Durada: 1 h i 30 minuts
Tipologia: Visita dinamitzada a l'exposició  7 vaixells, 7 històries
Nivell educatiu: Educació Primària
Capacitat: 30
Preu: 70 € . 
Informació: reserves@mmb.cat
Reserves: 93 342 99 29

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
En què s'assembla o es diferencia la societat actual de la del passat? Com ens divertim a la platja en el nostre temps lliure? Seguim viatjant com abans? Hi continua havent pirates? Transportem les mercaderies de la mateixa manera que els mercants de l'antiguitat?

Amb Històries del mar l'alumnat s'apropa a diferents objectes, vaixells i situacions de la relació dels homes amb la mar en altres èpoques. Descobrint l'evolució de cadascuna d'aquestes situacions fins a l'actualitat, l'alumnat podrà descobrir els aspectes que encara compartim o els que ens diferencien dels nostres avant-passats.

OBJECTIUS
 • Relacionar els continguts presents a l'exposició 7 vaixells, 7 històries amb aspectes actuals i familiars per als alumnes.
 • Lligar els conceptes, objectes i situacions del passat amb la vida i relació amb el mar de l'actualitat.
 • Identificar els diferents vaixells i objectes amb les èpoques i formes de vida a que corresponen.

CONTINGUTS
 • Els lligams entre present i passat: continuïtats i canvis.
 • El comerç marítim com a element de comunicació i transformador de la societat.
 • El conflicte al mar: pirates i corsaris.
 • El gaudi del mar.
 • El transport de passatgers: de l'emigració a les vacances.

COMPETÈNCIES
 • Interpretar el present a partir de l'anàlisis dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 • Interactuar oralment d'acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

RESUM DE L'ACTIVITAT
Partint de les qüestions sobre la transformació i el pas del temps a les societats del passat i del present, els alumnes descobriran com ha canviat o no la nostra relació amb la mar. L'actualitat és fruit d'aquest passat i els éssers humans s'han anat adaptant a les necessitats i mentalitats concretes de cada moment. No obstant això, de vegades no ha canviat gens o tan sols s'ha modernitzat mantenint l'essència del pensament.

Amb l'activitat es treballaran les semblances i diferències entre el passat i l'actualitat mitjançant quatre àmbits de l'exposició 7 vaixells, 7 històries.
 1. El lleure a la mar.
 2. El transport de mercaderies.
 3. El conflicte al mar: pirates i corsaris.
 4. El transport de passatgers.
L'activitat es divideix en dues parts:

En la primera part es divideix el grup classe en petits grups de 3 o 4 alumnes. En cadascun dels àmbits anteriorment esmentats, l'alumnat ha de relacionar les embarcacions de diferents èpoques amb les persones que hi podia haver a bord en cada època. Per establir aquesta relació s'han d'utilitzar els propis objectes de l'exposició, les cartel·les i els materials complementaris que es proporcionaran a cada grup.

La part final de l'activitat consisteix en una posada en comú. En aquestes conclusions caldrà que els alumnes expliquin als companys com han evolucionat els vaixells, activitats que s'hi realitzen i persones que hi ha a bord al llarg del temps, per poder entendre alguns dels aspectes de la societat actual.

OBSERVACIONS
Amb l'activitat teniu la possibilitat de fer una visita lliure a les exposicions de l'MMB.
Podeu demanar informació i assessorament a l'equip educatiu del museu per preparar la visita o treballar-la amb més profunditat al centre educatiu.

MATERIALS
Dossier docents


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada