28/8/14

LES GALERES CORSÀRIES DE LA MEDITERRÀNIA

Durada: 2 hores
Tipologia: Visita participativa i teatralitzada
Nivell educatiu: Educació Secundària
Capacitat: 30
Preu: 80 € 
Informació: reserves@mmb.cat 
Reserves: 93 342 99 29

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Les galeres van ser els vaixells més importants de la Mediterrània durant segles. Des d'època clàssica, van solcar les aigües d'aquest mar interior, sent construïdes a edificis com les Drassanes Reials de Barcelona. De fet, el seu ús va ser molt comú i també per part dels corsaris que assolaven les costes catalanes, i aquest va ser el tema triat per molts literats per explicar les seves històries.

Aquesta activitat combina la part teòrica, en la que s'exposen les característiques de les Drassanes i les galeres, amb una activitat en la que els i les alumnes, amb el suport del responsable de la visita, faran una petita representació teatral que servirà per il·lustrar com era la vida al segle XVI-XVII, quan la platja era un dels llocs més perillosos per viure-hi, per l'amenaça corsària.

OBJECTIUS
 • Presentar l'edifici de les Drassanes Reials de Barcelona com un dels més importants en la història de la ciutat, per la seva influència en el seu desenvolupament econòmic i comercial.
 • Mostrar la galera com un dels vaixells més importants en la història de la navegació, en especial a l'àmbit geogràfic de la Mediterrània.
 • Utilitzar el llenguatge teatral com eina d'aprenentatge i implicació dels i les alumnes, perquè els continguts siguin més interioritzats.

CONTINGUTS
 • Les Drassanes Reials, una de les fàbriques de vaixells més importants de la Mediterrània.
 • Les galeres, els vaixells característics de la Mediterrània.
 • Vida a bord de les galeres: els galiots.
 • La Galera Reial i la batalla de Lepant.
 • Els corsaris barbarescos. Els atacs a la costa catalana. Els rescats de captius.

COMPETÈNCIES
 • Àmbit lingüístic. Reconèixer els gèneres de text, l'estructura i el seu format.
 • Àmbit lingüístic. Emprar estratègies d'interacció oral d'acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.
 • Àmbit social. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se n'apropiïn.
 • Àmbit social. Interpretar que el present és el producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.
 • Àmbit artístic. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius.

RESUM DE L'ACTIVITAT
L'activitat consta de dues parts. A la primera part, més teòrica, es presenta l'edifici de les Drassanes Reials que es va servir com a fàbrica de vaixells des del segle XIII fins el XVIII, i també el principal tipus de vaixell que s'hi va construir: la galera. Les seves característiques constructives i de navegació, la vida a bord, els galiots, les diferents tipologies, la Galera Reial i la batalla de Lepant...

A la segona part, l'alumnat tractarà el tema del corsarisme a la Mediterrània mitjançant la representació d'una petita obra teatral que serveix com a excusa per abordar tots els continguts implicats: el fenòmem dels corsarisme, les ràtzies a la costa, els captius, la defensa, les implicacions religioses, els banys, les ordes per a l'alliberament de captius...

OBSERVACIONS
Amb l'activitat teniu la possibilitat de fer una visita lliure a les exposicions de l'MMB.
Podeu demanar informació i assessorament a l'equip educatiu del museu per preparar la visita o treballar-la amb més profunditat al centre educatiu.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada